@chlopmarcin@101010.pl avatar

chlopmarcin

@chlopmarcin@101010.pl

Chłop to znacznie więcej niż #rolnik. Oprócz zawodu, chłopa czyni również zakorzenienie w swojej tożsamości i świadomość polityczna. Bez nich chłop byłby zaledwie rolnikiem.

Najważniejsza jest miłość (choć nie zawsze mnie na nią stać).

Kim jestem: #człowiek #chłop eksekspert #wieś #rolnictwo #agroekologia #żeglarstwo #góry oraz... #psychoanaliza | #fedi22 #Poland #Polska #poPolsku #rolnik #searchable

This profile is from a federated server and may be incomplete. Browse more on the original instance.

mstankiewicz, (edited ) to fediverse Polish
@mstankiewicz@pol.social avatar

A wszystko zaczęło się wczoraj – kiedy chciałem stworzyć prosty skrypt, który wyświetli mi wszystkie posty z #Fediwersum, zawierające określony hashtag. Okazało się, że korzystanie z API Mastodona nie jest wcale takie trudne, jak się wydaje.
Dzisiaj stworzyłem aplikację kliencką, którą widzicie poniżej. Jak możecie zauważyć jest ona Banalna w obsłudze. Zależało mi tylko na tym, żebym mógł czytać najnowsze informacje z Fedi bez rozpraszaczy. Tak więc, widzę tylko to co najważniejsze.
Nie jest to finalna wersja aplikacji (jest za mało minimalistyczna) i nawet nie wiem czy będzie ona publiczna, ale chciałem się pochwalić projektem :)

chlopmarcin,
@chlopmarcin@101010.pl avatar

@mstankiewicz Brawo! :mastodance:

chlopmarcin,
@chlopmarcin@101010.pl avatar

@mstankiewicz Jak opublikujesz, żeby inni mogli z tego korzystać, to ja Tobie podziękuję. 😃

chlopmarcin, to Instagram Polish
@chlopmarcin@101010.pl avatar

Giganci cyfrowi - Instagram / Facebook / Meta - pokazują swoim nieletnim użytkownikom treści, których na pewno nie powinny oglądać dzieci. W niektórych sytuacjach skutki bywają tragiczne. Co dzieje się w Zjednoczonym Królestwie w tej sprawie? O tym we wczorajszym artykule redakcyjnym "Guardiana":

https://www.theguardian.com/commentisfree/article/2024/jun/02/the-guardian-view-on-social-media-harms-the-tech-giants-must-be-more-open

#TheGuardian #higienaCyfrowa #smartfon #smartfony #młodzież #dzieci #mediaSpołecznościowe #mediaAspołecznościowe #Faceboog #Instagram #Meta #giganciCyfrowi #bigTech #ZjednoczoneKrólestwo #WielkaBrytania #Anglia #UK

chlopmarcin, to random Polish
@chlopmarcin@101010.pl avatar

Jak niby nic słucham sobie podcasty, a wtem... coś, czego nie szukałem, a jednak warto zrozumieć, przyswoić i zapamiętać. Cytuję:

❓ Jak zaopiekować się swoim wewnętrznym dzieckiem?

✅ Zobacz tego małego chłopca, który się boi. Zobacz, że on cierpi. Poczuj jego emocje.
✅ I jednocześnie stań obok, jako ty - dorosły mężczyzna, i wyobraź sobie, że idziesz do tego chłopca i dajesz mu wszystko to, czego nie dostał w tamtej sytuacji, a co powinien był dostać, by czuć się bezpiecznie.

Oczywiście może być też wersja dla kobiet:

❓ Jak zaopiekować się swoim wewnętrznym dzieckiem?

✅ Zobacz tę małą dziewczynkę, która się boi. Zobacz, że ona cierpi. Poczuj jej emocje.
✅ I jednocześnie stań obok, jako ty - dorosła kobieta, i wyobraź sobie, że idziesz do tej dziewczynki i dajesz jej wszystko to, czego nie dostała w tamtej sytuacji, a co powinna była dostać, by czuć się bezpiecznie.

Uff!

#dobrostan #pracaNadSobą #psychika #terapia #wewnętrzneDziecko #ZuzannaKuhl

mstankiewicz, to ubuntu Polish
@mstankiewicz@pol.social avatar

Konfiguracja , a tu brak podstawowego narzędzia ułatwiającego dostęp — klawiatury ekranowej.

chlopmarcin,
@chlopmarcin@101010.pl avatar

@mstankiewicz A u mnie na #Ubuntu jest. 😎

rysiek, (edited ) to telegram Polish
@rysiek@mstdn.social avatar

Czy jest bezpieczny?
(nie, nie jest)
https://oko.press/komunikator-telegram-bezpieczenstwo

> Na stronie internetowej komunikatora znajdziemy informację, że „wiadomości są silnie szyfrowane”. Podobnie Telegram promuje się m.in. w mediach społecznościowych.

> To mocno sugeruje, że wiadomości wymieniane za pomocą tego komunikatora są dostępne tylko dla ich nadawców i odbiorców – i że nikt poza nimi nie może odczytać. Takie szyfrowanie nazywane jest „end-to-end”.

> W kontekście Telegrama jest to jednak mylące.

1/🧵

chlopmarcin,
@chlopmarcin@101010.pl avatar

@rysiek Dzięki za przystępne objaśnienie. 💚 Przydało mi się.

chlopmarcin, to random Polish
@chlopmarcin@101010.pl avatar

Tak wygląda obłęd:

chlopmarcin, to DuckDuckGo Polish
@chlopmarcin@101010.pl avatar
chlopmarcin, to fediverse Polish
@chlopmarcin@101010.pl avatar
chlopmarcin, to random Polish
@chlopmarcin@101010.pl avatar

⚒️ Kuźnia Kampanierów. Do 28 maja można zgłosić się do tegorocznej edycji Kuźni Kampanierów. Ale wcześniej trzeba zgłosić się po formularz rekrutacyjny. Więc trzeba się pośpieszyć.

Kuźnia Kampanierów to 9-dniowy unikatowy kurs specjalistyczny, który odbędzie się w dniach od 6 do 14 lipca 2024 r. (sobota-niedziela). Zajęcia poprowadzą eksperci z praktyczną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Kurs zakłada warsztaty, studia przypadków, interaktywne ćwiczenia, projekcje filmowe, dyskusje, spacery i gry terenowe. Zapewniamy wyżywienie, noclegi, zwrot kosztów dojazdu do miejsca kursu, ubezpieczenie NNW.

Wszystkie niezbędne informacje: https://instytutsprawobywatelskich.pl/kuj-zelazo-poki-gorace-zglos-sie-juz-dzis-do-kuzni-kampanierow/

#KuźniaKampanierów #InstytutSprawObywatelskich #Inspro #aktywizm #obywatel #kampaniowanie #kampanie #zaproszenia #wydarzenia #rekrutacja

chlopmarcin, to random Polish
@chlopmarcin@101010.pl avatar

"Zgromadziły się dwie Warszawy, mówiące dwoma językami, żyjące w osobnych światach, czytające inne gazety i darzące się nawzajem w najlepszym razie obojętnością, w najgorszym - nienawiścią. A zwykle po prostu pełną dystansu niechęcią, jakby mieszkały nie ulica w ulicę, tylko oddzielone oceanem".

To nie opis współczesnej Warszawy podzielonej politycznym sporem. To po prostu fragment z książki "Król" Szczepana Twardocha.

#Twardoch #SzczepanTwardoch

chlopmarcin, to Facebook Polish
@chlopmarcin@101010.pl avatar

W sumie nie wiem, po co miałbym opublikować kolejną negatywną informację o Facebooku. Przecież - gdzie jak gdzie - ale w Fediwersum wszyscy mają już wyrobione zdanie. Ale jednak ta informacja powinna dotrzeć jak najszerzej: Meta (firma Facebooka) zatwierdziła od razu ponad połowę z ogłoszeń zawierających nawoływanie do nienawiści i przemocy w czasie wyborów w Indiach. Ogłoszenia te nie ukazały się, bo zostały wycofane przez autorów eksperymentu. Ale może to wskazywać, że Facebook masowo zatwierdza naprawdę bardzo, bardzo szkodliwe treści.

Całość w artykule: https://www.theguardian.com/world/article/2024/may/20/revealed-meta-approved-political-ads-in-india-that-incited-violence

#Facebook #Meta #TheGuardian

chlopmarcin, to internet Polish
@chlopmarcin@101010.pl avatar

Chcemy zrobić coś dla planety? Internet i związany z nim przemysł cyfrowy odpowiada za tyle samo emisji co przemysł lotniczy. Hm... pora spojrzeć prawdzie w oczy, drodzy Fediwersjanie. 👀 :fediverse:

Źródło informacji: https://www.theguardian.com/australia-news/article/2024/may/18/how-to-reduce-digital-carbon-footprint-energy-consumption

#kryzysKlimatyczny #klimat #internet #TheGuardian

chlopmarcin, to australia Polish
@chlopmarcin@101010.pl avatar
Mija, to ksiazki Polish
@Mija@bin.pol.social avatar

"Co robi moje dziecko w internecie? Jakiego rodzaju treści ogląda lub z kim rozmawia? Czy przez korzystanie z technologii łatwiej się rozprasza? Katie Davis zbiera praktyczne wskazówki i porady, jak nauczyć dziecko bezpiecznego i odpowiedzialnego funkcjonowania w cyfrowej rzeczywistości. Jej książka jest przeznaczona dla każdego, kto jest zainteresowany wpływem technologii na rozwój dzieci: od narodzin aż do osiągnięcia przez nie dorosłości. Z pewnością znajdą tam coś dla siebie: Rodzice, którzy starają się nadążyć za najnowszymi technologiami i zastanawiają się, jak pomóc swoim dzieciom z nich korzystać. Nauczyciele, którzy szukają pomysłów na wykorzystanie technologii do ważnych i wzbogacających doświadczeń edukacyjnych w klasie. Projektanci graficzni, którzy opracowują aplikacje i strony dla dzieci w różnym wieku i ich rodzin. A także wszyscy inni, którzy pragną dowiedzieć się więcej o tym, jak wychować dziecko w cyfrowej rzeczywistości. Katie Davis oferuje strategie łagodzenia trudności, wspierania komunikacji i tworzenia środowiska wspierającego dzieci w bezpiecznym poruszaniu się w cyfrowym krajobrazie. Porusza też wyjątkowo trudne tematy jak naruszanie prywatności w sieci, nękanie online, zagrożenia zdrowia psychicznego. Niezwykle ważna książka. Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie" (opis wydawcy)

Davis Katie, Dziecko w swiecie technologii. Wychowanie w świecie cyfrowej rzeczywistości, 2024)

"Aby upraw­do­po­dob­nić wy­two­rze­nie się u na­szych dzieci sa­mo­ste­row­nych i wspie­ra­nych przez oto­cze­nie spo­łeczne do­świad­czeń zwią­za­nych z tech­no­lo­gią, na­le­ża­łoby szcze­gól­nie uwzględ­nić na­stę­pu­jące kwe­stie: (1) po­szu­ki­wa­nie rów­no­wagi mię­dzy ogól­nymi tren­dami a sy­tu­acją in­dy­wi­du­al­nych, kon­kret­nych dzieci, (2) zwra­ca­nie uwagi na szer­sze kon­tek­sty do­świad­czeń dzieci z tech­no­lo­gią oraz (3) po­trzeba re­flek­sji nad istotą in­te­rak­cji mię­dzy tech­no­lo­gią a roz­wo­jem dziecka. Nie­za­leż­nie od tego, czy sku­piam się na wcze­snym czy środ­ko­wym okre­sie dzie­ciń­stwie, na do­ra­sta­niu czy na wkra­cza­niu w do­ro­sło­ści, te trzy te­maty po­wra­cają w ca­łej książce." (fragment)
@ksiazki

chlopmarcin,
@chlopmarcin@101010.pl avatar
chlopmarcin, to woke Polish
@chlopmarcin@101010.pl avatar

🌄 Coś pozytywnego spotkało mnie dziś z rana. Wysłuchałem debatę, jakich bardzo w Polsce potrzeba: spotkała się lewica z prawicą i dyskutowali bez obrażania się nawzajem i obrażania inteligencji słuchaczy. Tematem była książka pt. "Woke SA" (której nie czytałem, więc nie będę się wypowiadał). Polecam tę dyskusję: 🔗 https://invidious.baczek.me/watch?v=Jn7BNZWx6wg

O tzw. "kulturze woke" rozmawiali Rafał Ziemkiewicz, Andrzej Zybertowicz, Katarzyna Szumlewicz i Kaya Szulczewska.

#Ziemkiewicz #Zybertowicz #Szumlewicz #Szulczewska #WEI #debata #książka #książki #woke

razem, to random Polish
@razem@partiarazem.pl avatar

⚛️TAK dla elektrowni atomowej w Polsce!
🚆TAK dla rozwoju kolei!
🏗️TAK dla budowy mieszkań na tani wynajem!

#TakDlaRozwoju! Tak dla odważnych, państwowych inwestycji! Bez przeciągania terminów! Bez rozmydlania!

chlopmarcin,
@chlopmarcin@101010.pl avatar

@kravietz O, energia słoneczna jest 4 razy droższa w Niemczech niż w USA. 👀 @mkljczk @piotrsikora @razem

chlopmarcin, to IBM Polish
@chlopmarcin@101010.pl avatar

Dotarło do mnie takie zaproszenie, więc się od razu dzielę.

Spotkanie autorskie z Edwinem Blackiem

8 maja (środa) o godzinie 18:00 odbędzie się w Łodzi spotkanie autorskie z Edwinem Blackiem, autorem książki „IBM i Holocaust. Strategiczny sojusz hitlerowskich Niemiec z amerykańską korporacją”

Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 83

https://instytutsprawobywatelskich.pl/edwin-black-ibm-i-holocaust-wez-udzial-w-spotkaniu-z-autorem-swiatowego-bestsellera/

#Łódź #łódzkie #IBM #zaproszenie #zaproszenia #wydarzenie #wydarzenia #InstytutSprawObywatelskich

chlopmarcin, to random Polish
@chlopmarcin@101010.pl avatar
arkadiusz, to Madeira
chlopmarcin,
@chlopmarcin@101010.pl avatar

@arkadiusz Fajnie złapałeś kadr!

chlopmarcin, to Podcast Polish
@chlopmarcin@101010.pl avatar

Tygodnik Spraw Obywatelskich to jeden z podcastów, które słucham co tydzień. Dzisiaj zauważyłem, że chwalą się, że są na nowej platformie wśród dobrze znanych podcastów, a ja... z całej listy znam tylko jeden. Więc chyba trzeba je sprawdzić:

 • Anna Gacek,
 • Pigout&Chmielarz,
 • Magazyn Przekrój,
 • Magazyn Pismo,
 • Renata z Worka Kości,
 • Kasia Babis,
 • Podcastex,
 • Banał,
 • Wojciech Orliński,
 • Jadłonomia,
 • Filip Springer

Ktoś to zna? Polecacie któryś?

#podcasty #podcast #audycja #audycje #słuchowisko #słuchowiska
#TygodnikSprawObywatelskich

chlopmarcin, to random Polish
@chlopmarcin@101010.pl avatar

💉 Nie będzie już publicznego zażywania mocniejszych narkotyków w Brytyjskiej Kolumbii (Kanada). Ludzie się skarżyli, że jest za dużo zamętu w miejscach publicznych.

WIęcej: https://www.theguardian.com/world/2024/apr/29/british-columbia-drug-decriminalization

#TheGuardian #narkotyki #politykaNarkotykowa #PolitykaSpołeczna #Kanada

74, to random Polish
@74@101010.pl avatar

To uczucie, gdy twoja instancja jest administrowana przez grupę Guppe...

chlopmarcin,
@chlopmarcin@101010.pl avatar

@74

chlopmarcin, to Disneyland Polish
@chlopmarcin@101010.pl avatar

🤣 Chyba najfajniejszy komentarz do wywiadu Dwie Lewe Ręce z Krzysztofem Bosakiem: [obrazek]

#DLR #DwieLeweRęce #podcast #wywiad #Bosak #rozmowa

chlopmarcin, to journalism Polish
@chlopmarcin@101010.pl avatar

Eureka! 💡 Podróże kształcą - nawet jeśli nie chodzi o fizyczną podróż, lecz o umysłową, polegającą na tym, by sięgnąć po mediów innego kraju. A więc jak się dziś wykształciłem? ;-) Dowiedziałem się, że gdy polskie media męczą nas informacjami o poparciu dla różnych partii (z których to informacji niewiele wynika), to... tak nie musi być. Zamiast informować o poparciu dla partii można wyjawić, jak respondenci mówią o danej partii:

 • czy dotrzymuje obietnic?
 • czy rozumie problemy, przed jakimi stoi nasz kraj?
 • czy ma dobrych przywódców?
 • czy nadaje się do rządzenia krajem?

Wyobraźmy sobie, gdyby polskie media dawały nam dostęp do takich informacji, co Polacy myślą o danych partiach! Czy PO dotrzymuje obietnic? Czy PiS rozumie problemy, przed jakimi stoi Polska? Czy Trzecia Droga ma dobrych przywódców? Czy Nowa Lewica lub Razem nadają się do rządzenia krajem?

Hm... gdy w ten sposób zada się pytania, to już trudniej podzielić nas na zwalczające się plemiona. Bo musimy chwilę pomyśleć, czy nasza "ulubiona" partia naprawdę ma dobrych przywódców i czy dotrzymuje obietnic. A może mediom właśnie chodzi o to, żebyśmy nie zadawali sobie takich pytań? Żebyśmy nie myśleli?

🔗 Link do artykułu, którym się zainspirowałem: https://www.theguardian.com/politics/2024/apr/22/labour-tories-election-polls-analysis

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • JUstTest
 • ngwrru68w68
 • everett
 • InstantRegret
 • magazineikmin
 • thenastyranch
 • rosin
 • GTA5RPClips
 • Durango
 • Youngstown
 • slotface
 • khanakhh
 • kavyap
 • DreamBathrooms
 • provamag3
 • tacticalgear
 • osvaldo12
 • tester
 • cubers
 • cisconetworking
 • mdbf
 • ethstaker
 • modclub
 • Leos
 • anitta
 • normalnudes
 • megavids
 • lostlight
 • All magazines