opensource

This magazine is from a federated server and may be incomplete. Browse more on the original instance.

Tuba z gita jest gitniejsza (horodecki.net) Polish

Tuba, czyli mój ulubiony klient fediwersum, od wersji 0.3.2 jest w stanie nadającym się do codziennego użycia. Wcześniej miała problemy z wydajnością i interfejs zamarzał na długo przy wczytywaniu wpisów, ale teraz jest dużo lepiej i używa jej się naprawdę przyjemnie. Stabilną wersję możecie pobrać z Flathuba,...

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • opensource@karab.in
 • DreamBathrooms
 • magazineikmin
 • cubers
 • mdbf
 • Youngstown
 • slotface
 • khanakhh
 • everett
 • thenastyranch
 • rosin
 • kavyap
 • InstantRegret
 • osvaldo12
 • Backrooms
 • JUstTest
 • hgfsjryuu7
 • cisconetworking
 • tacticalgear
 • ethstaker
 • tester
 • GTA5RPClips
 • modclub
 • Durango
 • normalnudes
 • Leos
 • anitta
 • provamag3
 • lostlight
 • All magazines